-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 34100060

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : หมู่ 8 คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสีทองอุปถัมภ์

-- advertisement --