-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 96100008

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : โต๊ะคา หมู่ที่ 8 จารุเสถียร บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

โทรศัพท์ : 09-7338169

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา

-- advertisement --