-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 80100097

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 106/3 ทุ่งใหญ่-หลักช้าง ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240

โทรศัพท์ : 075354867

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา

-- advertisement --