-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา

รหัสโรงเรียน : 11100002

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 563 หมู่ที่ 6 ซอยมังกร-นาคดี แพรกษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : 02-3342517

แฟกซ์ : 02-3342516

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา

-- advertisement --