-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุคนธีรวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุคนธีรวิทย์

รหัสโรงเรียน : 73100047

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 116/10 ซอยจิตร์จำเริญ เทศบาล สามพราน สามพราน นครปฐม 73110

โทรศัพท์ : 034323611

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุคนธีรวิทย์

-- advertisement --