-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุดใจวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุดใจวิทยา

รหัสโรงเรียน : 11100061

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 448/1 หมู่ที่ 11 พิพัฒน์นิโรจกิจ คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 10550

โทรศัพท์ : 02-3301271

แฟกซ์ : 02-3301271

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุดใจวิทยา

-- advertisement --