-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 82100004

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 275 ศรีตะกั่วป่า ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา 82110

โทรศัพท์ : 076421191

แฟกซ์ : 076421191

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุทธินอนุสรณ์

-- advertisement --