-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุทธิรักษ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุทธิรักษ์

รหัสโรงเรียน : 90100023

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 72/3 เฑียรกาญจน์อุทิศ บ้านนา จะนะ สงขลา 90130

โทรศัพท์ : 074378642

แฟกซ์ : 074378642

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุทธิรักษ์

-- advertisement --