-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 95100035

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 52 หมู่ที่ 4 สุขยางค์ บ้านแหร ธารโต ยะลา 95150

โทรศัพท์ : 073297154

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

-- advertisement --