-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุนทรพรมคุณศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุนทรพรมคุณศึกษา

รหัสโรงเรียน : 40100136

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 199 หมู่ที่ 14 วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น 40140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุนทรพรมคุณศึกษา

-- advertisement --