-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุภวิทย์เขาฉกรรจ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุภวิทย์เขาฉกรรจ์

รหัสโรงเรียน : 27100014

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 137 ม.11 หนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุภวิทย์เขาฉกรรจ์

-- advertisement --