-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุภาคมวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุภาคมวิทยา

รหัสโรงเรียน : 10100342

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 162 ซอยวัดขุนจันทร์ เทอดไท ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 02-4672458

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุภาคมวิทยา

-- advertisement --