-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุภาคมศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุภาคมศึกษา

รหัสโรงเรียน : 10100350

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 29 ซอย 19(วัดนวลนรดิศ) เพชรเกษม ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 02-4670559

แฟกซ์ : 02-4670559

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุภาคมศึกษา

-- advertisement --