-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุมิตรา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุมิตรา

รหัสโรงเรียน : 90100009

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 6 สะเดา บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074,314,404,074,314,400

แฟกซ์ : 074315063

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุมิตรา

-- advertisement --