-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา

รหัสโรงเรียน : 91100036

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 สุไหงอุเป ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 91120

โทรศัพท์ : 074789218

แฟกซ์ : 074789331

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา

-- advertisement --