-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ

รหัสโรงเรียน : 90100120

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 5 หมู่ที่ 11 กาญจนราเมศวร คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074211607

แฟกซ์ : 074-211607

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ

-- advertisement --