-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนส่งเสริมศาสน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนส่งเสริมศาสน์

รหัสโรงเรียน : 94100062

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 72 หมู่ที่ 5 เพชรเกษม ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี 94150

โทรศัพท์ : 073487039

แฟกซ์ : 073487039

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนส่งเสริมศาสน์

-- advertisement --