-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม

รหัสโรงเรียน : 90100043

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 59 หมู่ที่ 4 ปลักหนู นาทวี สงขลา 90160

โทรศัพท์ : 074373569

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม

-- advertisement --