-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม

รหัสโรงเรียน : 10100045

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 31/7 หมู่ที่ 9 มิตรไมตรี หนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทรศัพท์ : 02-5431844,02-9896072-3

แฟกซ์ : 02-9896073

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม

-- advertisement --