-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหลวงครูวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหลวงครูวิทยา

รหัสโรงเรียน : 80100117

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 230/1 วัดนันทาราม ชายน้ำ (วัดนันทาราม) ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140

โทรศัพท์ : 075517259

แฟกซ์ : 075517259

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหลวงครูวิทยา

-- advertisement --