-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหวัวเฉียว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหวัวเฉียว

รหัสโรงเรียน : 53100008

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 303 สำราญรื่น ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ : 055411758

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหวัวเฉียว

-- advertisement --