-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหัวเฉียว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหัวเฉียว

รหัสโรงเรียน : 66100018

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 82 แดงทองดี ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 66110

โทรศัพท์ : 056621311

แฟกซ์ : 056621881

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหัวเฉียว

-- advertisement --