-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย

รหัสโรงเรียน : 10100299

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 23/1 ซอยวัดดุสิตาราม พระปิ่นเกล้า อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : 02-8832942

แฟกซ์ : 02-8866942

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย

-- advertisement --