-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลกฤษณา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลกฤษณา

รหัสโรงเรียน : 57100045

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 114 หมู่ที่ 9 เทิง-เชียงของ ต้า ขุนตาล เชียงราย 57340

โทรศัพท์ : 053657194

แฟกซ์ : 053657194

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลกฤษณา

-- advertisement --