-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลกาบแก้วบัวบาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลกาบแก้วบัวบาน

รหัสโรงเรียน : 39100004

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 145 หมู่ที่ 2 วิจารณ์รังสรรค์ หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000

โทรศัพท์ : 042360333

แฟกซ์ : 042360333

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลกาบแก้วบัวบาน

-- advertisement --