โลโก้โรงเรียนอนุบาลการุณย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลการุณย์

รหัสโรงเรียน : 63100016

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 7-ม.ค. ราชการราษฎร์ดำริ 1 แม่สอด แม่สอด ตาก 63110

โทรศัพท์ : 055533680

แฟกซ์ : 055533680

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลการุณย์