-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลกิติมา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลกิติมา

รหัสโรงเรียน : 11100005

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 119 หมู่ที่ 7 ซอยแบริ่ง สุขุมวิท สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : 02-3938499

แฟกซ์ : 02-7433011

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลกิติมา

-- advertisement --