-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลกิติยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลกิติยา

รหัสโรงเรียน : 44100001

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 31-ต.ค. ศรีสวัดิ์ดำเนิน ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ : 043721541

แฟกซ์ : 043721541

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลกิติยา

-- advertisement --