-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลขวัญดรุณ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลขวัญดรุณ

รหัสโรงเรียน : 50100108

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาลอนุบาล 3

ที่อยู่ : 195 หมู่ที่ 5 เชียงใหม่-พร้าว หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์ : 053,498,066,053,498,000

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลขวัญดรุณ

-- advertisement --