-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลคณาพร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลคณาพร

รหัสโรงเรียน : 81100015

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 327 อ่าวลึก-พระแสง ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 81160

โทรศัพท์ : 075687426

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลคณาพร

-- advertisement --