-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง

รหัสโรงเรียน : 57100029

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 88 หมู่ที่ 2 ป่าแดด-พะเยา โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย 57190

โทรศัพท์ : 053761218

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง

-- advertisement --