-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลคุณากรวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลคุณากรวิทยา

รหัสโรงเรียน : 56100010

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 64 สิทธิประชาราษฎร์ หย่วน เชียงคำ พะเยา 56110

โทรศัพท์ : 054,415,497,054,451,300

แฟกซ์ : 054415497

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลคุณากรวิทยา

-- advertisement --