-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลจงลักษณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลจงลักษณ์

รหัสโรงเรียน : 50100305

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 216 หมู่ที่ 1 แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลจงลักษณ์

-- advertisement --