-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลจรัสพงษ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลจรัสพงษ์

รหัสโรงเรียน : 30100051

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 353 หมู่ที่ 2 ซอย 5 สุขาภิบาลขามสะแกแสง ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290

โทรศัพท์ : 044-383193

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลจรัสพงษ์

-- advertisement --