-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส

รหัสโรงเรียน : 50100072

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 46/1 หมู่ที่ 1 โชตนา ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053297250

แฟกซ์ : 053297250

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส

-- advertisement --