-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลชฎาพร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลชฎาพร

รหัสโรงเรียน : 50100150

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 159 หมู่ที่ 4 บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 50230

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลชฎาพร

-- advertisement --