-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลชัยศิริ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลชัยศิริ

รหัสโรงเรียน : 30100007

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 221 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านศรีเมืองวิลล่า ซอย 1 บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044-351200,044-214200

แฟกซ์ : 044-351551

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลชัยศิริ

-- advertisement --