-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลชินวร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลชินวร

รหัสโรงเรียน : 10100439

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 24/9 ซอยชินวร สุขาภิบาล 2 คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 02-3779889

แฟกซ์ : 02-3745097

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลชินวร

-- advertisement --