-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลชุลีกร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลชุลีกร

รหัสโรงเรียน : 84100024

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 27/10 ซอยสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก-ขนอม ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 84220

โทรศัพท์ : 077371303-4

แฟกซ์ : 077371298

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลชุลีกร

-- advertisement --