-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา

รหัสโรงเรียน : 50100008

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 40/2 ซอย 5 ป่าตัน ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053212466

แฟกซ์ : 053408741

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา

-- advertisement --