โลโก้โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก

รหัสโรงเรียน : 67100015

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 33/4 คชเสนีย์ หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

โทรศัพท์ : 056701220

แฟกซ์ : 056701220

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก