-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลธนสาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลธนสาร

รหัสโรงเรียน : 80100028

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 206 ราชดำเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 075323253

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลธนสาร

-- advertisement --