-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลธนารัตน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลธนารัตน์

รหัสโรงเรียน : 54100020

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 102 สุขาภิบาล1 บ้านกลาง สอง แพร่ 54120

โทรศัพท์ : 054591186

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลธนารัตน์

-- advertisement --