-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลธารพระพร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลธารพระพร

รหัสโรงเรียน : 10100331

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาลอนุบาล 3

ที่อยู่ : 71/205 หมู่ที่ 7 บางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลธารพระพร

-- advertisement --