-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง

รหัสโรงเรียน : 93100007

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 159 หมูที่ 2 ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000

โทรศัพท์ : 074-615420

แฟกซ์ : 074-616771

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง

-- advertisement --