-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลนวพร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลนวพร

รหัสโรงเรียน : 84100036

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 18 มหาราช2 นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120

โทรศัพท์ : 077341523

แฟกซ์ : 077342046

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลนวพร

-- advertisement --