-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลนิมิตใหม่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลนิมิตใหม่

รหัสโรงเรียน : 57100036

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 601/2 ซอยสุขาภิบาล 26 พหลโยธิน แม่สาย แม่สาย เชียงราย 57130

โทรศัพท์ : 053731274

แฟกซ์ : 053731274

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลนิมิตใหม่

-- advertisement --