-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์

รหัสโรงเรียน : 58100002

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 3-ส.ค. ขุนลุมประพาส จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 053,612,278,053,611,700

แฟกซ์ : 053612278

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์

-- advertisement --