โลโก้โรงเรียนอนุบาลบุญระวี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลบุญระวี

รหัสโรงเรียน : 51100030

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 9 ซ.หลังโรงเรียนประตูลี้ ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน 51000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลบุญระวี