-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลบ้านครู

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลบ้านครู

รหัสโรงเรียน : 10100767

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 172/6 ซอย 93(โชคชัย3) ลาดพร้าว วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 02-5420859

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลบ้านครู

-- advertisement --